Inwestowanie w obligacje – czy to się opłaca?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Inwestycje giełdowe cieszą się dużą popularnością jako sposób na lokowanie pieniędzy przez handlowców. Nierzadko wiąże się to jednak z dużym ryzykiem porażki, dlatego maklerzy coraz częściej decydują się na obligacje. Na czym dokładnie polega taka inwestycja? Czy obligacje skarbowe to opłacalny interes? Dowiedz się więcej!

Na czym polega inwestycja w obligacje?

Obligacje to nic innego, jak papiery wartościowe charakteryzujące się stałym dochodem. Ich wartość zależy od zobowiązań emitenta wobec danego wierzyciela. Inwestowanie w obligacje zawsze wiąże się z odgórnie ustalonym terminem zapadalności i ścisłą wysokością oprocentowania.

Jak to dokładnie działa? W praktyce klient w pewnym sensie udziela bankowi pożyczki. Wybiera tę instytucję, w której chce umieścić swoje środki finansowe. Po upływie ustalonego terminu bank przekazuje wierzycielowi pełną kwotę z dodanymi odsetkami, naliczonym ina jego korzyść. Okazuje się zatem, że obligacje gwarantują uzyskanie dokładnie takiej sumy z odsetkami, jaką ustalono w umowie

Gdzie i jak można kupić w Polsce obligacje?

Dostęp do obligacji w Polsce jest możliwy za pośrednictwem rynku Catalyst – to część Giełdy Papierów Wartościowych. Można zainwestować za pośrednictwem domu maklerskiego, tak samo, jak przy akcjach innego typu. Do inwestycji wymagane są oczywiście niezbędne formalności – spis niezbędnych dokumentów znajduje się na oficjalnych stronach giełdowych.

Czy inwestycja w obligacje zawsze się opłaca?

Nie ma wątpliwości, że to pewny sposób na bezpieczne i korzystne ulokowanie swoich finansów. Nie ma tu bowiem żadnego przedwczesnego zerwania umowy przez emitenta czy nieuczciwości ze strony banku. To co najważniejsze, to fakt, że nawet w przypadku, gdy inwestycja znacznie straci na wartości, klient ma możliwość przedterminowego wycofania pieniędzy bez utraty odsetek. Oczywiście szczegółowe warunki wykupywania finansów zależą od wybranego rodzaju inwestycji i zapisów w umowie.

Inwestowanie w obligacje nie jest pozbawione minusów. Można do nich zaliczyć stosunkowo niewielki zysk, który osiągnie klient. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy zdecydował się a stałe oprocentowanie obligacji, a inflacja znacznie wzrosła. Wówczas o wiele lepszym rozwiązaniem może się okazać lokata w banku.

 https://www.pcdm.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × jeden =